Disclaimer

Het gebruik van de informatie op deze website is gratis. Het intellectueel eigendom berust op Reiki Tempel. Zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Reiki Tempel is het niet toegestaan om tekst, foto's of andere materialen op deze website te hergebruiken.

 
Reiki Tempel probeert de website zo actueel mogelijk te houden. Mocht het toch voorkomen dat de informatie of inhoud op deze website onvolledig of onjuist is, dan aanvaard Reiki Tempel daar geen aansprakelijkheid voor.
 
Alle door u verstrekte (persoons-) gegevens worden vertrouwelijk behandeld.

De informatie en/of diensten op deze website worden aangeboden zonder enige vorm van garantie en/of aansprakelijkheid op juistheid. Reiki Tempel behoudt zich het recht voor om deze informatie te wijzigen, te verwijderen of opnieuw te plaatsen zonder enige voorafgaande mededeling. Reiki Tempel aanvaardt geen aansprakelijkheid voor informatie die op websites staat waarnaar wij via hyperlinks verwijzen.